Na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia na życie?

mężczyzna kupujący ubezpieczenie na życie

Nasze życie jest pełne niespodziewanych zdarzeń, w tym niestety także nieszczęśliwych wypadków. Aby w takich sytuacjach należycie zabezpieczyć przyszłość swoich bliskich, warto zakupić polisę ubezpieczeniową. Jednak trzeba mieć świadomość, że zdarzają się przypadki, kiedy to towarzystwa ubezpieczeniowe, mimo zawartej umowy, finalnie nie godzą się na wypłacenie pieniędzy. Radzimy, jak takiej sytuacji uniknąć i czym kierować się, aby wybrać rzetelną polisę, która zapewni naszym bliskim odpowiednią ochronę finansową, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to forma wsparcia finansowego dla danej rodziny, gdy nastąpi śmierć osoby, która ją utrzymywała. Co więcej, polisa ubezpieczeniowa może być traktowana także jako zabezpieczenie kredytów, które zostały uprzednio zaciągnięte. Osoba, która decyduje się na jej wykupienie, na samym początku ustala wysokość kwoty, która będzie wypłacana po jej śmierci danemu członkowi lub członkom rodziny. Jeśli zawrzemy odpowiednie umowy dodatkowe, świadczenie może być także wypłacane w przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia osoby ubezpieczonej lub jej inwalidztwa.

Funkcjonuje kilka rodzajów ubezpieczeń na życie. Wybór odpowiedniego powinien być zdeterminowany przez nasze indywidualne potrzeby związane z ochroną jaką zapewnia każde z nich, a także ich potencjałem inwestycyjnym. Wśród ubezpieczeń na życie możemy wyróżnić ubezpieczenia kapitałowe oraz uniwersalne.

Ubezpieczenia kapitałowe dzielą się na:

  • Terminowe – w przypadku ubezpieczeń terminowych pieniądze zostają wypłacone określonej osobie, tylko jeśli do śmierci ubezpieczonego członka jej rodziny dojdzie w czasie określonym w umowie. W innym przypadku świadczenia nie zostaną wypłacone.
  • Na całe życie – jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę bliskim. Gdy osoba ubezpieczona umrze w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uprzednio określona kwota zostanie wypłacona jej rodzinie.
  • Na życie i dożycie – ten typ polisy na życie uwzględnia wypłacenie pieniędzy osobie wskazanej przez ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Natomiast jeśli do niej nie dojdzie, osoba, która zawarła daną umowę otrzymuje gwarancję wypłaty odkładanych pieniędzy.

 

Ubezpieczenia uniwersalne można podzielić na:

  • Ochronne – wyróżniają się bardzo niską stawką składki ubezpieczeniowej.
  • Inwestycyjne – charakteryzują się niską ochroną ubezpieczeniową. Priorytetowa w ich przypadku jest możliwość inwestowania części składki ubezpieczeniowej.

 

Na co należy uważać przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej?

Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczeniowej powinna być uprzednio bardzo dokładnie przemyślana. Dzięki temu mamy szansę uniknąć popełnienia błędu, który w razie tragicznego w skutkach wypadku, może wiele kosztować naszych bliskich. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. To w nich zostaje określony zakres odszkodowania, które w przyszłości ma być wypłacone, a także termin ważności danej umowy. Przy zawieraniu umowy musimy również jasno określić, w jakim przypadku ustalone świadczenie ma być wypłacone. W bazowej polisie uwzględniona zostaje jedynie śmierć ubezpieczonego. Natomiast jeśli chcemy zabezpieczyć bliskich na wypadek naszej potencjalnej choroby, musimy dodać do umowy potwierdzającą to klauzulę.

Aby uniknąć sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi naszej rodzinie wypłaty należnego im odszkodowania, należy zwrócić uwagę na dodatkowe zapisy, które bardzo często są dołączane do umów. Niejednokrotnie zawierają one informacje o tym, że świadczenia nie zostaną wypłacone, jeśli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpi w wyniku m.in. samobójstwa, katastrofy naturalnej, uprawiania sportów ekstremalnych, działania w stanie nietrzeźwości, a także konfliktu zbrojnego.

 

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie na Śląsku?

Mieszkańcy Zabrza oraz okolicznych miast, którzy szukają firmy gwarantującej uczciwe warunki ubezpieczenia, powinni zapoznać się z ofertą Kredi24.pl

Kredi24.pl zapewnia szeroki pakiet ochrony ubezpieczeniowej. Na podstawie wieloletniego doświadczenia w branży, pracujący tam specjaliści dobiorą dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie, które zapewni Twojej rodzinie najlepszą ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

Firmę tworzą profesjonaliści specjalizujący się w doradztwie w zakresie finansów osobistych i firmowych. Ich wiedza i znajomość sektora finansowego, umożliwia im dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań finansowych, które w pełni odpowiadają ich oczekiwaniom i potrzebom.