Jak dostać się do wojska?

żołnierze na ćwiczeniach

Czasy, w których młodzi ludzie bali się wojska jak ognia, już minęły. W dobie wciąż dużego bezrobocia wojsko staje się bardzo interesującym pracodawcą. Poza tym, dla wielu mężczyzn służba w armii nie jest pracą, lecz przygodą życia. Co zatem należy zrobić aby otrzymać wymarzone powołanie do wojska?

 

Wymogi do wojska

 

Aby dostać się do wojska, należy spełnić szereg niezbędnych wymogów. Otóż są nimi:

 1. ukończenie 18 roku życia;
 2. posiadanie przynajmniej gimnazjalnego wykształcenia;
 3. niekaralność;
 4. posiadanie polskiego obywatelstwa;
 5. posiadać pełnię praw publicznych;
 6. zaliczenie testów sprawnościowych i psychologicznych.

 

To jednak nie wszystko. Mianowicie, potrzebne jeszcze będą liczne dokumenty. Wśród nich wskazać należy:

 1. życiorys;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 4. odpis aktu małżeństwa;
 5. dowód osobisty oraz prawo jazdy z uwierzytelnioną kopią tych dokumentów;
 6. potwierdzenie posiadanego stopnia wojskowego;
 7. odpis lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje;
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 9. inne dokumenty istotne do pracy na stanowisku, na które aplikujemy.

 

Kobieta w wojsku

 

Wydawać by się mogło, że służba w wojsku to typowo męskie zajęcie. Nic bardziej mylnego, z roku na rok bowiem coraz więcej kobiet stara się o przyjęcie do armii. W jaki sposób mogą one rozpocząć służbę?

 

Na samym wstępie należy się zastanowić w jakiego rodzaju jednostce chcielibyśmy służyć. Do wyboru są bowiem Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Żandarmeria Wojskowa oraz korpus medyczny. Wiele zależy tutaj od naszych zainteresowań, predyspozycji oraz kompetencji zawodowych. Nie każdy przecież nadaje się do służby na morzu.

 

Drugim krokiem jest udanie się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Tam uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące wolnych stanowisk w poszczególnych jednostkach oraz o tym w jaki sposób przebiega dalsza rekrutacja.

 

Kiedy już zdecydujemy się na dobre, aby wstąpić do armii, wówczas czekać nas będzie rozmowa kwalifikacyjna. Ma ona miejsce w jednostce wojskowej, o przyjęcie do której się staramy. Jej celem jest weryfikacja kompetencji takich jak wykształcenie kandydata (wymagane jest przynajmniej wykształcenie gimnazjalne), kwalifikacje (na przykład prawo jazdy), kategoria zdrowia, czy w pełni uregulowany stosunek do służby wojskowej. Konieczny jest także stopień wojskowy (szeregowy lub starszy szeregowy) oraz zaświadczenie o niekaralności i wskazanie łącznych okresów czasu trwania dotychczasowej służby wojskowej.

 

Kiedy mamy już za sobą rozmowę kwalifikacyjną, wówczas możemy przygotowywać się do egzaminu sprawnościowego. Jest on zróżnicowany ze względu na płeć kandydata. Otóż w przypadku kobiet egzamin wygląda następująco: marszobieg na dystansie 1000 metrów lub pływanie ciągłe przez 12 minut, skłony tułowia w czasie 2 minut, podciąganie na drążku lub uginanie i prostowanie ramion na ławeczce oraz bieg wahadłowy 10×1 lub bieg zygzakiem.

 

Uzyskane przez kandydatkę wyniki konfrontowane są z odpowiednimi normami – czasowymi bądź ilościowymi. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu, jest pomyślne ukończenie 3 z 4 jego części.

 

Po zaliczeniu egzaminu z wychowania fizycznego dokumentacja sporządzona w jednostce wojskowej zostaje przesłana do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Kolejnym krokiem będzie więc złożenie wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Do pisma tego należy jednak dołączyć szereg załączników, o których mowa była na wstępie.

 

Na podstawie tych dokumentów Wojskowy Komendant Uzupełnień sporządza opinię o danej kandydatce. Następnie cała dokumentacja trafia do organu, który jest kompetentny do wystawienia powołania.

 

W celu dokładnego zweryfikowania predyspozycji kandydatki, konieczne będą jeszcze badania lekarskie i psychologiczne. Pierwsze z nich wykonuje się w Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej. Co ważne, kandydat niezadowolony z ich wyniku może odwołać się od decyzji na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Z kolei badania psychologiczne przeprowadzane są w Wojskowej Pracowni Psychologicznej.

 

Po wykonaniu wszystkich badań dokumenty zostają przesłane do jednostki wojskowej. Kolejnym etapem jest otrzymanie powołania.

 

Jak zostać żołnierzem zawodowym?

 

Zanim dany kandydat zostanie szeregowym, musi przystąpić do służby przygotowawczej. Trwa ona 4 miesiące, a podczas niej kandydat dostaje wynagrodzenie w wysokości około 750 zł brutto, nie licząc różnego rodzaju dodatków.

 

Następnym krokiem jest służba w stopniu szeregowego i starszego szeregowego. Trwa ona 2 lata i może być przedłużona o następne 10 lat. Jeśli jednak kandydat nie podniesie w tym czasie swoich kwalifikacji i nie awansuje, wówczas jego kontrakt może zostać rozwiązany.

 

Zawodowy szeregowy może ubiegać się o uzyskanie stopnia podoficerskiego. W tym celu konieczne będzie zdanie odpowiedniego egzaminu. Po tym konieczny będzie jeszcze wybór odpowiedniej placówki kształcenia. Obecnie jest ich w Polsce 8: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Koszalinie, Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce oraz Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi. Z kolei dla osób, które chciałyby uzyskać stopień oficerski, przeznaczone są uczelnie wojskowe: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

Jak widać droga do służby wojskowej nie jest łatwa. Dla wielu osób armia jest spełnieniem wielkiego marzenia z dzieciństwa. Nic więc dziwnego, że tak wielu ludzi pragnie zasilić jej szeregi.

 

 

Paweł Stasiuk