Na czym polega tyczenie budynków przez geodetę?

dom jednorodzinny

Budowa domu to proces niezwykle złożony i czasochłonny, m.in. ze względu na szereg prac, które muszą zostać wykonane jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem robót. Jedną z rzeczy, o które musimy zadbać na samym początku, jest to, by nasze przyszłe lokum zostało prawidłowo usytuowane na uprzednio określonym terenie. Tym samym, naszym pierwszym krokiem ku budowie wymarzonego domu jednorodzinnego będzie nawiązanie współpracy z doświadczonym geodetą, który go dla nas wytyczy.

Czym jest tyczenie budynków i obiektów budowlanych?

Tyczenie fundamentów danego budynku polega na wyznaczaniu na działce jego najważniejszych punktów, które określą jego dokładne położenie w terenie. Można zrobić to, oznaczając zarówno jego narożniki, jak i punkty przecięcia osi. Geodeta podczas wykonywania tej czynności musi zachować zgodność z pierwotnym projektem budowlanym oraz wykazać się należytą precyzją, ponieważ przyszłe prace budowlane będą prowadzone w oparciu o wykonane przez niego oznaczenia.

Wytyczenie budynku jest konieczne, aby określić jego prawidłowe usytuowanie względem innych obiektów, które znajdują się w jego pobliżu. Odpowiednia odległość musi zostać zachowana pomiędzy:

  • Budynkiem a sąsiadującymi z nim obiektami,
  • Budynkiem a budowlami, których realizacja została już zaakceptowana przez uprawnione do tego instytucje,
  • Budynkiem a granicami działki.

Warto również zaznaczyć, że obowiązują różne metody tyczenia obiektów, a jej wybór każdorazowo należy do inwestora, a także kierownika budowy. Geodeci w celu wytyczenia budynku stosują zazwyczaj ławy drutowe lub kołki. Przyjmuje się, że to są najtrwalsze metody, które dają najbardziej miarodajne wyniki.

Jak przebiega tyczenie budynków?

Jeszcze przed rozpoczęciem tyczenia budynku przez geodetę, należy zawiadomić o tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie zatrudniony przez nas specjalista przygotowuje dla nas opracowanie projektu, a po jego sporządzeniu przystępuje do faktycznych prac. Po ich zakończeniu geodeta musi dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, a także przekazać wykonawcy szkic tyczenia, który to będzie stanowił swego rodzaju dokumentację zrealizowanych czynności. Po dopełnieniu wszelkich formalności należy przekazać komplet dokumentów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Jakiego geodetę wybrać?

Wybierając geodetę, który wykona dla nas prace związane z tyczeniem budynku, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy dany fachowiec legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami. W tym przypadku wymagane są uprawnienia z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Ogromnym atutem geodety jest wieloletnie doświadczenie w branży, które może stanowić gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez niego usług. Co więcej, specjaliści w tej dziedzinie powinni pracować na nowoczesnym sprzęcie – zapewnia on większą dokładność wykonywanych pomiarów.

Równie ważna jest znajomość terenu, na którym konkretne pomiary mają być wykonywane. Przykładowo, jeśli szukamy geodety, który wykona dla nas tyczenie budynków w Gliwicach, powinniśmy wybrać specjalistę z tego miasta, bądź z miejscowości znajdującej się w pobliżu, np. Tarnowskich Gór czy Zabrza.